نویسنده = حجیه بی‌بی رازقی‌نصرآباد
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل گذار تجرد زنان و مردان در ایران طی سال‌های 1345 تا 1390

دوره 9، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 80-109

علی رحیمی؛ شهلا کاظمی‌پور؛ حجیه بی‌بی رازقی‌نصرآباد