نویسنده = صالحی امیری، رضا
تعداد مقالات: 1
1. طراحی الگوی خانواده مستحکم" "موضوع سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی"

دوره 11، 1(اولین ویژه نامه جامعه شناسی خانواده)، بهار 1396، صفحه 36-68

فاطمه حاجیان مقدم؛ رضا صالحی امیری؛ غلامرضا غفاری