نویسنده = قدیری، حسن
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه پدیدارشناختی دلائل بی وفائی زناشویی

دوره 11، 1(اولین ویژه نامه جامعه شناسی خانواده)، بهار 1396، صفحه 120-144

علی اصغر فیروزجائیان؛ حسن قدیری