نویسنده = هدایتی، منصوره
تعداد مقالات: 1
1. فراتحلیل مطالعات انجام‌شده دربارة نگرش به طلاق در سال‌های 1382-1394

دوره 11، 3(دومین ویژه نامه جامعه شناسی خانواده)، پاییز 1396، صفحه 126-151

محمدرضا حسنی؛ منصوره هدایتی؛ فاطمه محمدزاده