نویسنده = پرویز بگرضایی
تعداد مقالات: 1
1. مطالعة کیفی پدیده خشونت خانگی علیه زنان ( مورد مطالعه: زنان مراجعه‌کننده به مرکز خدمات اورژانس اجتماعی شهر ایلام )

دوره 11، 3(دومین ویژه نامه جامعه شناسی خانواده)، پاییز 1396، صفحه 5-32

پرویز بگرضایی؛ حبیب‌الله زنجانی؛ سیف الله سیف اللهی