نویسنده = فرزانه، سیف اله
تعداد مقالات: 1
1. بررسی جامعه شناختی علل تصادفات جاده ای(مطالعه موردی رانندگان عمومی جاده ای شهرستان بابل)

دوره 1، شماره 2، تابستان 1385، صفحه 182-198

علی رحمانی فیروزجاه؛ سیف اله فرزانه؛ علی اصغر عباسی اسفجیر؛ نبی اله ذبیح پور