نویسنده = نژاد بخش، اصغر
تعداد مقالات: 1
1. پژوهش مردم شناختی درباره ورزا جنگ در فرهنگ گیلان

دوره 1، شماره 2، تابستان 1385، صفحه 164-181

سید هاشم موسوی دیزکوهی؛ هوشنگ عباسی؛ محمد علی محمدی ملاسرایی؛ اصغر نژاد بخش