نویسنده = حسن چاوشیان
تعداد مقالات: 3
1. بررسی توزیع انواع منابع معرفت در میان مردم رشت با استفاده از نظریۀ ماکس شلر

دوره 10، 2-3، تابستان 1395، صفحه 206-231

مرتضی مسرور؛ وحید قاسمی؛ حسن چاوشیان؛ حمید عبادالهی


2. پدرسالاری، تجددِ تحریف‌شده و نمایش بدن زنانه: مطالعه‌ای در شهر رشت

دوره 9، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 5-34

حمید عباداللهی چنذانق؛ حسن چاوشیان؛ مریم اسمعیل زاده سالستانی


3. کاربرد مجموعه های فازی برای رتبه بندی منزلت مشاغل در شهر رشت 1385

دوره 1، شماره 2، تابستان 1385، صفحه 7-38

حسن چاوشیان؛ علی ستوده چوبری