نویسنده = مقصود فراستخواه
تعداد مقالات: 2
1. الگوی داده‌بنیاد شبکه‌های یادگیری‌ـ‌ نوآوری دانشجویی

دوره 11، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 4-33

امین باقری؛ محمد یمنی‌دوزی سرخابی؛ مقصود فراستخواه؛ اباصلت خراسانی


2. مطالعة پدیدة بی‌هنجاری دینی در بین دانشجویان دانشگاه‌های ایلام (ارائة نظریة مبنایی)

دوره 11، 2(ویژه ایلام)، تابستان 1396، صفحه 25-55

مقصود فراستخواه؛ جبار رحمانی؛ بهروز سپیدنامه