بررسی جامعه‌شناختی جنبشِ فتح‌الله گولن برمبنای نظریة بسیج منابع

محمد فکری؛ مینا اینانلو؛ احمد فکر ی

دوره 7، شماره 3 ، مهر 1392، ، صفحه 75-99

چکیده
  در اواسط قرن بیستم میلادی، سعید نورسی، عالم صوفی ترکیه، با تأسی از سنت معنوی اسلام جریان نوریه را با هدف ترویج و هماهنگی میان علم و دین و سنت و مدرنیته بنیان گذاشت. از دل جریان نوریه و در امتداد آن، جنبشی اجتماعی در میان اقشار و اصناف و حلقه‌های محلی جامعه ترکیه با رهبری کاریزماتیک فتح‌الله گولن شکل گرفت که هدف آن عمدتاً خدمت به خلق، ...  بیشتر