نویسنده = امید قادرزاده
تعداد مقالات: 2
1. جایگاه زن در جامعه ازمنظر اعضای جماعت دعوت و اصلاح کردستان: ارائة سنخ‌شناسی

دوره 12، 3(اولین ویژه نامه کردستان)، پاییز 1397، صفحه 102-124

امید قادرزاده؛ بهروز محمدی


2. مطالعۀ کیفی پیامدهای فرهنگی تجارت مرزی در شهرستان مریوان

دوره 7، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 135-154

امید قادرزاده؛ امید قادری