نویسنده = روشن، تینا
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل فازی اعتماد سیاسی استادان دانشگاه

دوره 7، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 59-86

محمدحسین پناهی؛ سعیده امینی؛ علی ساعی؛ تینا روشن