نویسنده = سعیده امینی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل فازی اعتماد سیاسی استادان دانشگاه

دوره 7، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 59-86

محمدحسین پناهی؛ سعیده امینی؛ علی ساعی؛ تینا روشن


2. تحول گفتمان مجمع روحانیون مبارز

دوره 7، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 29-58

محمدحسین پناهی؛ سعیده امینی