نویسنده = محمدحسین پناهی
تعداد مقالات: 3
1. مطالعة تطبیقی عواملِ وقوع و پیروزی انقلاب اسلامی ایران و شکست انقلاب مصر

دوره 10، شماره 1، بهار 1395، صفحه 86-114

محمدحسین پناهی؛ نیما شجاعی باغینی


2. تحلیل فازی اعتماد سیاسی استادان دانشگاه

دوره 7، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 59-86

محمدحسین پناهی؛ سعیده امینی؛ علی ساعی؛ تینا روشن


3. تحول گفتمان مجمع روحانیون مبارز

دوره 7، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 29-58

محمدحسین پناهی؛ سعیده امینی