نویسنده = غفاری، غلامرضا
تعداد مقالات: 3
1. طراحی الگوی خانواده مستحکم" "موضوع سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی"

دوره 11، 1(اولین ویژه نامه جامعه شناسی خانواده)، بهار 1396، صفحه 36-68

فاطمه حاجیان مقدم؛ رضا صالحی امیری؛ غلامرضا غفاری


2. منطق پژوهش تطبیقی

دوره 3، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 76-92

غلامرضا غفاری


3. سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی

دوره 1، شماره 1، بهار 1385، صفحه 159-199

غلامرضا غفاری؛ نازمحمد اونق