نویسنده = حمید عباداللهی چنذانق
تعداد مقالات: 2
1. پدرسالاری، تجددِ تحریف‌شده و نمایش بدن زنانه: مطالعه‌ای در شهر رشت

دوره 9، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 5-34

حمید عباداللهی چنذانق؛ حسن چاوشیان؛ مریم اسمعیل زاده سالستانی


2. ارزشها و اخلاق کار )مطالعه موردی معلمان شهر رشت(

دوره 4، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 71-87

حمید عباداللهی چنذانق؛ جعفر نجات