نویسنده = احمدرضا اصغرپور ماسوله
تعداد مقالات: 2
1. جامعه‌شناسی کمک‌رسانی بعد از وقوع فاجعه؛ مطالعه‌ای درباب روستاهای شهرستان بم بعد از زلزلة سال 1382

دوره 13، 2 (جامعه شناسی مصایب جمعی و مدیریت بحران)، تابستان 1398، صفحه 104-122

10.22034/jss.2019.43302

غلامرضا صدیق اورعی؛ احمدرضا اصغرپور ماسوله


2. عدم توافق ارزشی و تأثیر آن بر ناسازگاری زوجین در مشهد

دوره 3، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 49-71

غلامرضا صدیق اورعی؛ احمدرضا اصغرپور ماسوله