نویسنده = سعید دانا، فریبرز
تعداد مقالات: 1
1. بازار تن فروشی خیابانی زنان در کلان شهر تهران

دوره 6، شماره 1، بهار 1391، صفحه 130-153

سعید مدنی قهفرخی؛ فریبرز سعید دانا؛ پیام روشن فکر