نویسنده = محمدیان، منیژه
تعداد مقالات: 1
1. عوامل مرتبط با احساس آسایش سالمندان (مطالعه شهر سبزوار)

دوره 6، شماره 1، بهار 1391، صفحه 79-100

حسین قدرتی؛ منیژه محمدیان؛ احمد محمدپور؛ حسین افراسیابی