تقدیرگرایی و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن (مورد مطالعه: شهروندان 18 تا 65 سالۀ شهر کرمان)

زهرا شمس الدینی؛ سوده مقصودی

دوره 15، شماره 1 ، فروردین 1400، ، صفحه 88-111

http://dx.doi.org/10.22034/jss.2021.247305

چکیده
  هدف ­پژوهش ­حاضر بررسی ­تقدیرگرایی و عوامل­ اجتماعی مؤثر بر آن در بین شهروندان ­شهر­کرمان بود. 385 نفر از زنان و مردان 18 تا 65 سال شهر کرمان با روش خوشه­ای ­چند­مرحله­ای به‌ عنوان نمونۀ ­آماری تحقیق انتخاب شدند. نتایج نشان داد که بین متغیرهای دین‌داری، احساس ­بی‌قدرتی، احساس ­بیگانگی اجتماعی، احساس ­نابرابری ...  بیشتر

بررسی محتوای صندلی‌نوشته‌های کلاس‌های درس دانشگاه شهید باهنر کرمان از حیث مقولات اجتماعی، با تأکید بر پدیدةخراب‌کاری

سوده مقصودی؛ فاطمه فرمیتنی

دوره 12، 4(ویژه نامه کرمان) ، دی 1397، ، صفحه 89-107

چکیده
  خراب‌کاری (وندالیسم) به تخریب ارادی، مداوم و مکرر اموال عمومی گفته می‌شود. خراب‌کاری روش مطلوب جوانان برای ابراز سرخوردگی، انتقام‌گرفتن یا نشان‌دادن خشم، ایجاد هیجان یا جلب توجه در موضوعی خاص است که به‌دلیل خسارت‌هایی که ایجاد می‌کند، بسیاری آن را جرم تلقی می‌کنند. پژوهش حاضر به‌منظور بررسی و شناسایی مطالب حک‌شده بر صندلی‌های ...  بیشتر

بررسی جامعه شناختی رابطه سرمایه اجتماعی و رضایت زناشویی در زوجین شهر کرمان

سوده مقصودی؛ سعید معیدفر؛ محمد توکل

دوره 5، شماره 1 ، فروردین 1390، ، صفحه 124-152

چکیده
  رضایت زن و مرد از زندگی مشترک اختلافات درون خانواده را کم میکند و محیط مناسب و سالمی را در خانه برای فرزندان به وجود می آورد.بر این اساس ،آگاهی از عوامل موثر بر رضایت زناشویی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف این تحقیق بررسی جامعه شناختی رابطه سرمایه اجتماعی و رضایت زناشویی میان زنان و مردان متاهل کرمان است. روش تحقیق پیمایشی و جامعه ...  بیشتر