نویسنده = سعید شریعتی مزینانی
تعداد مقالات: 2
1. مؤلفه‌های اجتماعی - فرهنگی شهر زیارتی پایدار مورد مطالعه: شهر مشهد

دوره 6، 3-4، پاییز 1391، صفحه 131-156

مژگان عظیمی هاشمی؛ سعید شریعتی مزینانی؛ فائزه اعظم کاری


2. تحلیل جامعه‌شناختی مدت اقامت زائران ایرانی در شهر مشهد

دوره 6، 3-4، پاییز 1391، صفحه 157-179

سیمین فروغ‌زاده؛ سعید شریعتی مزینانی؛ مجید دانایی سیج