نویسنده = اکبرزاده، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. امنیت اجتماعی و سلامت اجتماعی (مطالعه موردی: جوانان 29-15 ساله شهر قاین)

دوره 9، شماره 1، بهار 1394، صفحه 71-102

غلامرضا خوش‌فر؛ آرزو محمدی؛ فاطمه محمدزاده؛ راضیه محمدی؛ فاطمه اکبرزاده