نویسنده = محمدزاده، فاطمه
تعداد مقالات: 2
1. فراتحلیل مطالعات انجام‌شده دربارة نگرش به طلاق در سال‌های 1382-1394

دوره 11، 3(دومین ویژه نامه جامعه شناسی خانواده)، پاییز 1396، صفحه 126-151

محمدرضا حسنی؛ منصوره هدایتی؛ فاطمه محمدزاده


2. امنیت اجتماعی و سلامت اجتماعی (مطالعه موردی: جوانان 29-15 ساله شهر قاین)

دوره 9، شماره 1، بهار 1394، صفحه 71-102

غلامرضا خوش‌فر؛ آرزو محمدی؛ فاطمه محمدزاده؛ راضیه محمدی؛ فاطمه اکبرزاده