نویسنده = عباس عسکری‌ندوشن
تعداد مقالات: 1
1. نقش دین‌داری در تبیین میزان احساس امنیت اجتماعی (مطالعه‌ای در شهر یزد)

دوره 9، شماره 1، بهار 1394، صفحه 25-49

سیدعلیرضا افشانی؛ راضیه ذاکری‌هامانه؛ عباس عسکری‌ندوشن