نویسنده = افراسیابی، حسین
تعداد مقالات: 2
1. عوامل اجتماعی و فرهنگی مرتبط با احساس امنیت در فضای خانواده

دوره 9، شماره 1، بهار 1394، صفحه 4-24

حسین افراسیابی؛ یاسین پورخرم؛ سجاد ممبینی


2. عوامل مرتبط با احساس آسایش سالمندان (مطالعه شهر سبزوار)

دوره 6، شماره 1، بهار 1391، صفحه 79-100

حسین قدرتی؛ منیژه محمدیان؛ احمد محمدپور؛ حسین افراسیابی